Produkter

Kontakta oss för priser då det skiljer sig åt beroende på i vilken täkt vi hämtar materialet.

 

OBS! Pga kriget i Ukraina och de volatila priser som råder på bränsle, energi och förnödenhet så tillkommer ett rörligt tillägg på priser och som förändras löpande. Nivå på detta kan ni nedan.

Tillägg från och med Februari (Notera 0:- och om inget nytt händer så troligen fortsatt med 0:-)

Ballast från bergtäkter

0 kr/ton

Ballast från sandtäkter/sand & natursten

0 kr/ton

Drivmedelstillägg för inkörning av sand produkter till Rödsle täkten.

0 kr/ton


Tillägg för Januari

Ballast från bergtäkter

3,10 kr/ton

Ballast från sandtäkter/sand & natursten

1,40 kr/ton

Drivmedelstillägg för inkörning av sand produkter till Rödsle täkten.

2,60 kr/ton


Tillägg för December

Ballast från bergtäkter

4,90 kr/ton

Ballast från sandtäkter/sand & natursten

2,20 kr/ton

Drivmedelstillägg för inkörning av sand produkter till Rödsle täkten.

3,40 kr/ton


Tillägg för November

Ballast från bergtäkter

6,30 kr/ton

Ballast från sandtäkter/sand & natursten

3,00 kr/ton

Drivmedelstillägg för inkörning av sand produkter till Rödsle täkten.

4,70 kr/ton


Tillägg för Oktober

Ballast från bergtäkter

6,50 kr/ton

Ballast från sandtäkter/sand & natursten

3,20 kr/ton

Drivmedelstillägg för inkörning av sand produkter till Rödsle täkten.

3,70 kr/ton

 

Vi levererar enligt branschens leveransvillkor ABM07 Ballast läs mer genom att klicka "här" samt ABM 07 "här".

Material-benämning Fraktion
(storlek)
Volymvikt
(ca) kg/m3

     


Betonggrus 0/8 mm 
Används vid gjutning tillsammans med cement, vatten samt oftast makadam 8-16 mm eller 16-32 mm.
0/8 mm 1 550


Harpat grus 0/8 mm
Används som skydd runt ledningar, rör och tankar. Även till paddock och liknande. 
0/8 mm 1 525


Dräneringsgrus 0/8 mm 
Används till ledningsarbeten där krav på dränerande kringfyllnad kring ledningar ställs.
0/8 mm 1 525


EU sand 0/4 mm 
Används runt lekställningar som falldämpande sand för att minska skaderisken vid fall från lekställningar. Kan normalt även användas till att dressa vanliga gräsmattor.
0/4 mm 1 450


Mursand/leksand 0/4 mm 
Används till murningsarbeten samt i vissa fall till putsning. Lämpar sig även till sandlådor då den är formbar.
0/4 mm 1 450


Putssand 
Används till putsningsarbeten. Snarlik mursanden men putssanden innehåller mindre av kornen från 1 mm och uppåt.

Natursingel 8/16 mm 
Okrossad (rund) småsten som används till trädgårdsgångar mm.
8/16 mm 1 625


Natursingel 16/32 mm
Okrossad (rund) sten som ex används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, dammar mm.
16/32 mm 1 575


Kullersten 100/200 mm
Okrossad (rund) sten som används till utsmyckning i trädgård, gångar, parkeringsytor mm.
100/200 mm 1 550


Stenmjöl 0/2 mm
Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, viss inblandning till ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Ingår även i de flesta asfalttyper.
0/2 mm 1 500


Stenmjöl 0/4 mm
Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Ingår även i de flesta asfalttyper.
0/4 mm 1 500


Stenmjöl 0/8 mm
Används till kringfyllnad runt rör och ledningar. Kan även användas som alternativ till 0/16 i de fall man önskar motverka förekomsten av "rullgrus" på vägar/ytor.
0/8 mm 1 500


Makadam 2/5 mm
Krossad "småflis" som används till halkbekämpning. Används även i asfalt.
2/5 mm 1 400


Makadam 4/8 mm
Krossad småsten som används till dränering, samt som halkbekämpning till lågtrafikerade vägar. Används även i asfalt.
4/8 mm 1 400


Makadam 8/11 mm
Krossad småsten, används som alternativ till singel på trädgårdsgångar mm. Används även i asfalt.
8/11 mm 1 400


Makadam 8/16 mm
Krossad småsten som används för inblandning i betong samt för dränering.
8/16 mm 1 400


Makadam 11/16 mm
Krossad småsten. Används till asfalt, dränering samt till biluppställningsytor.
11/16 mm 1 400


Makadam 16/22 mm 
Krossad sten som används till att gjuta på (under betongplatta). Används även i asfalt.
16/22 mm 1 400


Makadam 16/32 mm
Krossad sten som används till att gjuta på (under betongplatta). Även till dränering i bl.a. trekammarbrunnar.
16/32 mm 1 400


Makadam 32/63 mm
Krossad sten som bl.a. används till att lägga slipers på i järnvägsbankar.
32/63 mm 1 400


Slitlager 0/16 mm
Krossat blandat grus alt. berg som används som slitlager (överst) på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta. Benämns även väggrus.
0/16 mm 1 600


Bärlager 0/32 mm
Krossat blandat grus alt. berg som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.
0/32 mm 1 650


Bärlager 0/45 mm
Krossat blandat bergmaterial som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.
0/45 mm 1 650


Förstärkning krossat 0/90 mm
Krossat bergmaterial som används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar mm. Mycket bra bärighet.
0/90 mm 1 700


Förstärkning krossat 0/200 mm
Krossat bergmaterial som används till utfyllnad och förstärkning av vägkroppar byggd på sämre mark.
0/200 mm 1 700


Morän Osorterat
Osorterat morän som används till uppfyllnad av grunder mm. Innehåller enstaka stenar upp till 50 cm, bör därför ej användas vid fyllningar understigande 50 cm i tjocklek. Materialet innehåller mycket silt (finmaterial) och har därför begränsad dräneringsförmåga och bör inte användas i de fall där markförhållanden är dåliga. 
Osorterat 1 850


Morän 0/200 mm
Morän sorterad till 0/200 mm för användning till uppfyllnad av grunder mm där man ska fylla lager från 25 cm och uppåt. Materialet innehåller mycket silt (finmaterial) och har därför begränsad dräneringsförmåga och bör inte användas i de fall där markförhållanden är dåliga.
0/200 mm 1 850


Matjord
0/16 mm ca 1 250


Ytterligare sorteringar kan tidvis finnas/produceras fram.
Priser vid förfrågan.

Vi arbetar huvudsakligen i områden så som Nässjö, Vetlanda, Vimmerby, Hultsfred, Gamleby, Rimforsa, Målilla, Kisa och Västervik med omnejd.

Inom koncernen har vi även möjlighet att leverera färsk betong till väldigt bra kvalitet och till många olika användningsområden. Se/läs mer på www.geba.se

Söker Ni även grus i södra delen av Kalmar län eller Öland? Se/läs mer på www.nybrogrus.se 

Öppettider telefon:
Helgfria vardagar 07:00-16:00
Vissa klämdagar och under semesterperioden kan andra öppettider gälla.
Se under Kontakt och här finns vi för utlastningstider.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår