2021-01-05

Pressmeddelande: Nybrogrus förvärvar Betongproduktion i Västervik AB

Pressmeddelande januari 2021

 

 

 

 

Aqua Floating Group avyttrar betongföretag till Nybrogrus

 

Aqua Floating Group AB (AFG) och AB Nybrogrus inleder ett långsiktigt samarbete tillsammans.
Nybrogrus förvärvar samtliga aktier i Aqua Floating Groups fabriksbetongbolag, Betongproduktion i Västervik AB, (BPV). Samtidigt skrivs ett långsiktigt samarbetsavtal mellan bolagen där BPV kommer att fortsätta att leverera betong till AFG:s produktion av flytkroppar (pontoner och kassuner) till AquaVillor samt övriga flytande byggnader som AFG producerar i Västervik.

Genom Nybrogrus mycket långa erfarenhet av produktion av ballast till betong, tillsammans med den fabriksbetongproduktion som bedrivs i Nybrogrus dotterbolag, Geba Betong i Vimmerby AB, innebär det att BPV försäkrar sig om att kunna leverera högkvalitativ betong med ytterligare större resurser i sitt marknadsområde. Geba Betong och BPV blir systerbolag och kommer att nyttja varandras kompetens och resurser.

-Genom Nybrogrus köp av BPV försäkrar vi oss att vi får högkvalitativ betong i direkt anslutning till vår produktion av flytkroppar i betong vilket känns tryggt inför framtiden, säger Aqua Floating Groups VD och grundare Richard Bergström.

 -Genom vårt förvärv av Betongproduktion i Västervik AB kan vi vidareutveckla vår fabriksbetongproduktion och tillgodose framtida krav och önskemål från kunder. Detta genom att vi får mer resurser, större flexibilitet och kan jobba ännu mer med forskning och utveckling kring framtidens betong. Förvärvet kommer att ge positiva synergieffekter till gagn för såväl oss själva som för våra kunder, säger Jonas Johansson, VD för AB Nybrogrus.

Betongproduktionen kommer även fortsättningsvis bedrivas vägg i vägg med AFG produktion av pontoner, kassuner samt byggnader på Lucerna i Västervik.

Överlåtelsen sker per 1 januari 2021.             

För mer information om försäljningen av AFG:s aktier i BPV till AB Nybrogrus vänligen kontakta:

VD för AB Nybrogrus                                          VD för AFG

Jonas Johansson                                                 Richard Bergström

Tel +46 708 885365                                           Tel +46 708 656540

jonas@nybrogrus.se                                          richard@aquafg.se              

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår