2018-12-17

Årets Julgåva!

Vi har även i år valt att skänka pengar och då till WWF.

Vi har skänkt en julgåva till WWF 2018

"Julgåva till Världsnaturfonden, trädplantering

Vi brukar varje år ge en gåva till någon organisation i jultider. Senaste tiden har media rapporterat mycket kring klimatmötet i Paris där mötet resulterade i att alla världens länder förbinder sig till att bidra till en minskning av sk. växthusgaser för att försöka klara en global uppvärmning på max 2 grader. Den temperaturökning vi ser idag är resultatet av de utsläpp som skett historiskt enlig nära nog en samstämmig forskarkår. Vi har hittills bara sett en del av den uppvärmning som den förstärkta växthuseffekten under 1900-talet kommer orsaka. Haven absorberar mycket värme och har de senaste 40 åren buffrat den stora majoriteten av den globala uppvärmningen som vi orsakar. Men förr eller senare blir haven så varma och fulla av koldioxid att de avger mer än de tar upp. Temperaturökningen i luften ökar då mycket snabbare än idag. Ett annat exempel är hur den accelererande växthuseffekten bidrar till att mark som länge varit frusen året runt tinar – då lösgörs växthusgasen metan. När glaciärer och havsistäcket smälter barläggs dessutom mark och oceaner. De har mörkare ytor än det tidigare is- och snötäcket. Som en direkt koppling reflekteras mindre solstrålning och uppvärmningen förstärks ytterligare.
Rapporterade naturkatastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har än så länge ”bara” femdubblats sedan 70-talet enligt World Meterological Organisation (WMO). Men ökningen är tydlig i alla världsdelar. Unika, klimatkänsliga ekosystem som korallreven, Arktis och småöar i haven (t ex Maldiverna) överlever antagligen inte en global uppvärmning på 2 grader men kan klara sig vid 1,5 graders global uppvärmning.
 Redan vid 3 graders global uppvärmning finns en hög risk för extensiv förlust av biologisk mångfald globalt – både växter och djur, kollapsande ekosystem – som även skulle få katastrofala konsekvenser för människorna och ekonomin som är helt beroende av friska ekosystem.

Det är framförallt förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling som leder till ökade halter växthusgaser. De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet, i vår atmosfär.

Vårt julgåva i år går därför till Världsnaturfondens projekt avseende återplantering av skövlade regnskogar.  Dessa skogar är av central betydelse för klimatet och minskar växthuseffekten genom att de binder en stor mängd koldioxid via fotosyntesen. Men idag försvinner istället varje år ca 12 miljoner hektar skog i världen. 
Vi på Nybrogrus arbetar även i övrigt medvetet med att totalt sett minska vårt bidrag till den globala uppvärmningen; nyligen tecknade vi nytt elavtal för koncernen  inför framtiden där vi enbart köper in ”grön” el, dvs el producerad gm förnybara energikällor. Genom jämnt utbyte av maskinpark minskar vi olika sorters utsläpp med mellan 0-90 % på varje maskin från ”gamla” generationen till nyare även om det praktiskt blir lite mer problem med komponenter som kan gå sönder (avgasrening/förbränning) adblue osv. Dock går inte växthusgasen koldioxid att minska/rena förutom att minska bränsleförbrukningen eller använda ej fossila bränslen men det senare är inte praktiskt möjligt ännu." 
/ AB Nybrogrus Mårten Johansson. 


Till Er alla från oss alla en riktigt god jul och ett gott nytt år önskar
Vi på Nybrogrus, GEBA Betong och BGS!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår